"Mądrość zależy od trzech rzeczy:
osobowości, wiedzy, samokontroli"
Sokrates
Przedszkola Multimedia dla przedszkoli Szkoły Multimedia dla szkół

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMY PROFILAKTYKI ZGODNIE Z WYMOGAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ INNYCH ROZPORZĄDZEŃ


Oferta szkolenia przygotowywana jest indywidualnie do potrzeb placówki, uwzględniając jej priorytety wychowawcze, potrzeby wynikające z uwarunkowań zewnętrznych oraz misji szkoły. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania sposobów, metod i narzędzi ewaluacji.
Zajęcia uwzględniają również nowe wymagania w ramach Programu „Zero tolerancji dla Przemocy w szkole.”


Cele:
 • zapoznanie się z podstawą prawną pracy wychowawczej szkoły;
 • poznanie i sformułowanie poszczególnych etapów budowania programu wychowawczego;
 • dobór zadań wychowawczych i analiza potrzeb szkoły
 • oraz środowiska;
 • poznanie sposobów i dobór narzędzi ewaluacji.


Zagadnienia:
 • podstawy formalno-prawne wychowania szkolnego;
 • procedura budowy programu wychowawczego;
 • ewaluacja szkolnego programu wychowawczego;
 • priorytety działań wychowawczych i profilaktycznych w obszarze wychowania i opieki;
 • zasady tworzenia programów profilaktycznych;
 • analiza osobistych przekonań dotyczących oddziaływań profilaktycznych;
 • różne podejścia do profilaktyki – od historycznych porażek do współczesnych sukcesów;
 • kto ma być wykonawcą działań profilaktycznych w szkole – możliwe rozwiązywania,
 • co utrudnia nauczycielom zajęcie się tematem profilaktyki – czynniki strukturalne i osobiste.


Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych
6 godzin dydaktycznych pracy warsztatowej + 4 godziny pracy edukatora, analizującego ankiety nauczycieli i przygotowującego raport dla dyrekcji placówki

Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.Kontakt
tel./fax 32 281 33 82
tel./fax 32 389 15 37
tel. SIdE 32 725 68 06
Znajdź kursy