"Mądrość zależy od trzech rzeczy:
osobowości, wiedzy, samokontroli"
Sokrates
Przedszkola Multimedia dla przedszkoli Szkoły Multimedia dla szkół

NAUCZYCIEL FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących szkoły.
W jego trakcie uczestnicy zdobędą informacje dotyczące: aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego, informacji, kiedy funkcjonariusz publiczny może być podmiotem przestępstw kodeksowych, między innymi korupcji, poświadczania nieprawdy, ujawnienia tajemnicy.


Zagadnienia:
  • pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną;
  • akty prawne regulujące prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego;
  • prawa obywateli w urzędzie;
  • standardy etyki;
  • szczególne zasady odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa;
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.


Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

Kontakt
tel./fax 32 281 33 82
tel./fax 32 389 15 37
tel. SIdE 32 725 68 06
Znajdź kursy