Programy i projekty

Piekarski Przedszkolak

Od września 2011 do czerwca 2013 r. Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES realizowała zadanie pn. „Organizacja wydłużenia godzin pracy przedszkoli” w ramach projektu „Piekarski Przedszkolak” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu został wydłużony czas pracy we wszystkich placówkach, co ułatwiło rodzicom pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz w znacznym stopniu przyczyniło się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Drugim, równie ważnym celem, który chcielismy osiągnąć było wsparcie w ciągu dwóch lat...

więcej informacji

SORE w Katowicach

W latach 2013-2015 GES Sokrates realizowała zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w katowickich przedszkolach i szkołach, w ramach projektu „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” realizowanego przez Miasto Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji zostali wybrani: Karina Mucha Marcin Paks Katarzyna Fijas Anna Stalmach-Tkacz Piotr Tkacz W...

więcej informacji