System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli

Szanowni Państwo,

29 maja 2018 r. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

W związku z tym zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w  projekcie „System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli” - innowacyjnego, pierwszego na rynku rozwiązania technologicznego, które będzie można bezpłatnie testować w swojej szkole/przedszkolu. Celem projektu jest wdrożenie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły – spełnienie tego kryterium zostało wskazane w podpisanym 29 maja 2018 r. rozporządzeniu jako ósme kryterium, wg którego dokonywana będzie nowa ocena pracy dyrektora szkoły i przedszkola.

Każdy dyrektor biorący aktywny udział w projekcie otrzyma stosowny dokument – Certyfikat. Udział w projekcie będzie polegał na testowaniu i opiniowaniu działania „Systemu SOKRATES – generator oceny pracy nauczycieli” a także na wskazywaniu wniosków, które będą wykorzystane w ramach ewaluacji Systemu. „System SOKRATES – generator oceny pracy nauczycieli”  to pierwsza na rynku aplikacja on-line, której celem jest uproszczenie pracy dyrektora w zakresie wystawienia oceny pracy nauczycielom na każdym etapie edukacyjnym.
 

Ekran komputerowy z uruchomionym programem. Z lewej strony jest menu na niebieskim tle. Na środku kolorowe przyciski funkcji.

W ramach projektu przewidzieliśmy udział od 100 do 300 placówek działających na terenie całej Polski, które testując program i biorąc aktywny udział w jego ewaluacji otrzymają „Certyfikat Wdrażania Nowoczesnych Technologii w Zarządzaniu Placówką”. Ponieważ liczba zainteresowanych jest bardzo duża a przystąpienie do projektu wiąże się z przygotowaniem odpowiednich kont i loginów dla dyrektorów biorących udział w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu i nadesłanie go nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

Do projektu mogą zgłaszać się tylko dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy w najbliższym roku szkolnym będą pełnili tę funkcję.
 

Ponad to, pragniemy również zawiadomić, że Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES przystąpiła do opracowania wzorcowych regulaminów zawierających wskaźniki oceny pracy nauczyciela, które zostaną udostępnione wszystkim szkołom i przedszkolom, które odbyły lub odbędą doskonalenie w ramach tej tematyki w naszej placówce.

 

Partnerem technologicznym naszego projektu jest ProTrainUp Sp. z o.o.

Formularz zgłoszeniowy do programu "System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli"

 

Regulamin projektu System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli