Nasza oferta

AktualnościZapraszamy na wyjątkowe szkolenie dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą optymalnie przygotować się do oceny pracy. W czasie szkolenia ekspert Anna Stalmach-Tkacz nie tylko przeanalizuje procedurę i zasady oraz poszczególne kryteria oceny pracy, ale wskaże również pułapki, ewentualne problemy i rozwiązania, które wynikają z jej wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu dyrektorów do konkursów oraz kontroli wynikającej z oceny pracy. Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów, przydatnych w ramach oceny pracy.   Przykładowe zagadnienia: analiza stanu prawnego obowiązującego w...

więcej informacji


Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnego treningu grupowego dzieci i dorosłych. Dzięki szkoleniu jako trener poszerzysz wiedzę o umiejętnościach społecznych, zwiększeniu zakresu umiejętności wykonawczych, zmiany doświadczeń i przeżyć związanych z byciem w sytuacjach trudnych społecznie, regulacją napięcia emocjonalnego, pracą nad samooceną i asertywnością. Dzięki szkoleniu rozwiniesz swoje umiejętności, które pomogą Tobie i podopiecznym: dostrzeżesz emocje i zaczniesz nimi zarządzać, kontrolować zaczniesz napięcie emocjonalne i nauczysz je odreagowywać w sposób kontrolowany, usprawnisz koncentrację uwagi, poprawisz...

więcej informacji


Bajki terapeutyczne jako narzędzie biblioterapii zawierają w sobie niezgłębiony potencjał możliwych oddziaływań rozwijających w każdym dziecku wyobraźnię, kreatywne myślenie, inteligencję emocjonalną i wspierający jego dobrostan psychiczny. Na warsztatach, które proponujemy, każdy uczestnik dowie się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać teksty literackie, specjalnie tworzone „bajki terapeutyczne” oraz opowiadania psychoedukacyjne w pracy dydaktyczno-wychowawczej i diagnozie. Uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami i wymaganiami, jakie dotyczą pracy z bajką terapeutyczną, aby jej wpływ przynosił oczekiwane efekty i wzmacniał...

więcej informacji

Data dodania: 07.02.2023