Nasza oferta

Aktualności


Data dodania: 03.06.2024

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI Trening Zastępowania Agresji jest uznaną na całym świecie metodą korygowania agresywnych zachowań, które wywoływane są przez deficyty w umiejętnościach kontrolowania własnej impulsywności oraz brak znajomości innych sposobów zachowania. Przyczyną jest także niedostatecznie rozwinięty rozwój myślenia moralnego, które jest niezbędne do dostrzegania i korygowania niepoprawnych zachowań. Szkolenie pozwala poznać techniki potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, które łatwo będzie można wykorzystać podczas codziennych zajęć. Trening Zastępowania Agresji to adaptacja do polskich warunków...

więcej informacji

Data dodania: 03.06.2024

HEJT W SIECI Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości na temat mowy nienawiści w internecie oraz sposobów radzenia sobie z nią. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat natury hejtu, jego objawów i skutków, a także praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania na agresywne zachowania online. Program obejmuje omówienie granic wolności słowa, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań w sieci. Dzięki temu uczestnicy mogą aktywnie przeciwdziałać hejtowi oraz tworzyć pozytywne i bezpieczne środowisko online...

więcej informacji


ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI I EDUKACJA DLA WARTOŚCI. WSPIERANIE PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY WARTOŚCI Prowadzący sięgając do wiedzy z etyki i filozofii wyjaśnia, czym jest wychowywanie oraz w jaki sposób je uskuteczniać w poszanowaniu autonomii ucznia, a także jak wprowadzić atmosferę otwartości i refleksyjną postawę wobec przypadków dyskryminacji podczas zajęć. Wiedzę teoretyczną aplikuje do metod oraz konkretnych propozycji scenariuszy. Uczestnicy szkolenia kończą je nie tylko z ważnym zapleczem teoretycznym, ale również metodami, inspiracjami, przykładowymi scenariuszami oraz zaświadczeniem niepublicznej...

więcej informacji

Data dodania: 03.06.2024

JAK POMÓC RODZICOWI – GRUPY WSPARCIA We współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Edukacji "EDU-MONTIS" dwa razy w tygodniu  pełniony jest dyżur, w ramach którego rodzice mogą w formie zdalnej lub stacjonarnej skorzystać ze wsparcia pedagogicznego lub psychologicznego.  Dodatkowo w ramach współpracy z konkretną szkołą realizowany jest program "Rodzice w akcji - jak mądrze wspierać, chronić i wymagać od dzieci?"- spotkania dla rodziców odbywają się na terenie danej szkoły w ramach zdiagnozowanych potrzeb przygotowywany jest indywidualny program wsparcia...

więcej informacji