Nasza oferta

Aktualności19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w...

więcej informacji


Zapraszamy na szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych w zakresie nowych kierunków polityki oświatowej oraz tematyki kontroli i ewaluacji. Każde szkolenie dopasujemy do indywidualnych potrzeb placówki.   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach...

więcej informacji


Zmiany w NADZORZE PEDAGOGICZNYM od 1 września 2017r. - wymagania, zadania, dokumentacja. Warsztaty dla Dyrektorów Szkoł.   Szanowni  Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian związanych z nadzorem pedagogicznym, oraz dokumentem jakim jest m.in. plan nadzoru. W praktycznym aspekcie zajmiemy się zagadnieniami, które wprowadziły zmiany w ustawach, rozporządzeniach I NOWYCH WYMAGANIACH MEN.  Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania i podpowiedzi jako receptę na wiążącą się ze zmianą biurokrację w tym m.in. w zakresie...

więcej informacji


Zmiany w NADZORZE PEDAGOGICZNYM od 1 września 2017r.   Wymagania, zadania, dokumentacja.  WARSZTATY DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Szanowni  Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian związanych z nadzorem pedagogicznym, oraz dokumentem jakim jest m.in. plan nadzoru. W praktycznym aspekcie zajmiemy się zagadnieniami, które wprowadziły zmiany w ustawach, rozporządzeniach I NOWYCH WYMAGANIACH MEN.  Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania i podpowiedzi jako receptę na wiążącą się ze zmianą biurokrację w tym...

więcej informacji