Nasza oferta

AktualnościW tym tygodniu Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom uruchomiła rejestrację do nowego programu dla szkół pn. "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości" , który skierowany jest do Uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej. Celem programu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, a pomocą w tym będą bezpłatne pakiety złożone z: książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” – do przeczytania z uczniami,...

więcej informacji


Przedstawiamy Państwu nowość w ofercie GES Sokrates - gra edukacyjna do nauki kodowania Scottie Go!. Za pomocą kartonowych klocków można sterować głównym bohaterem gry – Scottiem – oraz wybranymi postaciami i obiektami w grze. W dziesięciu modułach gry mały kosmita spotka zwierzęcych przewodników, którzy w zamian za drobną pomoc obdarują Scottiego jedną z dziesięciu nowych części niezbędnych do uruchomienia jego statku kosmicznego i powrotu Scottiego do domu.  Scottie Go! jest grą edukacyjną, która: doskonali umiejętności...

więcej informacji


Szanowni Państwo,  w związku z artykułem 322 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz.U.2017.poz.60)  "Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.".   Opracowanie projektu nowego statutu należy do kompetencji rady pedagogicznej i wymaga wnikliwej analizy kilkudziesięciu nowych...

więcej informacji


19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w...

więcej informacji