AktualnościPolecamy zapoznać rady pedagogiczne z niniejszym tekstem i definicjami.  Treść dokumentu pod tym linkiem.

więcej informacji


Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 26 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 27 000 uczniów ze szkół średnich z Europy,...

więcej informacji


Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki...

więcej informacji


Szanowni Państwo zespół ekspertów naszej placówki opracował innowację metodyczną "Edukacja w ruchu", którą polecamy wszystkim zainteresowanych nauczycielom pracującym z dziećmi w wychowaniu przedszkolnym oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.   Przedszkole oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej to najważniejszy etap w edukacji każdego człowieka. Jednym z kluczowych obszarów wspomaganych    w ramach wszystkich oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych jest szeroko pojęty rozwój dziecka w optymalnych dla jego potrzeb warunkach. W ramach pracy z Matą Edukacji w Ruchu, proponujemy celową...

więcej informacji