Nasza oferta


Akademia Umiejętności

Projekt był realizowany w okresie luty 2014 - czerwiec 2015 r.

 

Celem projektu było podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki w Piekarach Śląskich poprzez opracowanie pakietu wspomagającego ewaluację wewnętrzną. Pakiet  składał się z podręcznika i korespondującej z nim aplikacji komputerowej.

 

Projekt składał się z dwóch zadań:

„Dziecięca Akademia Umiejętności” skierowane do MSP 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich

- „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” skierowane do Miejskiego Gimnazjum nr 1,2,3,4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

 

Głównym produktem projektu była aplikacja, która umożliwiała m.in.

  • tworzenie narzędzi do ewaluacji (np. kwestionariuszy, ankiet, wywiadów),
  • generowanie planu ewaluacji wraz z harmonogramem,
  • generowanie raportu z ewaluacji zawierającego wnioski, rekomendacje oraz propozycje zadań do planu nadzoru na kolejny rok,
  • wczytywanie wyników ewaluacji do raportu,
  • obsługę konta dyrektora oraz konta zespołu nauczycieli,
  • generowanie wyników w postaci wykresów,
  • tworzenie różnego typu pytań np. pytań zamkniętych, otwartych, rangi, możliwość ustalenia reguł,
  • drukowanie narzędzi, raportów, planów badania, wyników według potrzeb szkoły.
     

W ramach projektu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy badania ewaluacyjne 150 nauczycieli piekarskich placówek. Po analizie wyników ankiet oraz uwag pochodzących od nauczycieli przygotowaliśmy projekt podręcznika oraz aplikacji do ewaluacji. W czerwcu przedstawiliśmy ostateczną wersję programu. Projekt zakończyła konferencja, która odbyła się w czerwcu 2015 r.

Akademia Umiejętności

Projekt był realizowany w okresie luty 2014 - czerwiec 2015 r.   Celem projektu było podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki w Piekarach Śląskich poprzez opracowanie pakietu wspomagającego ewaluację wewnętrzną. Pakiet  składał się z podręcznika i korespondującej z nim aplikacji komputerowej.   Projekt składał się z dwóch zadań: – „Dziecięca Akademia Umiejętności” skierowane do MSP 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach...

więcej informacji