Nasza oferta


DYREKTOR PRZEDSZKOLA – PRACODAWCA, ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjonowaniem szkoły i placówki jako zakładu pracy, oraz obowiązkami pracodawcy określonymi w aktualnych, a także znowelizowanych przepisach prawa pracy oraz przepisach oświatowych.
Zostaną przedstawione zadania dyrektora szkoły wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy Karta Nauczyciela – zadania związane: z organizacją pracy szkoły, z realizacją obowiązku szkolenia i obowiązku nauki dzieci oraz młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej, a także pełnieniem funkcji organu nadzoru pedagogicznego.

Zagadnienia:

  • podstawy prawne funkcjonowania przedszkola, jako zakładu pracy,
  • organizacja pracy w przedszkolu;
  • obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela;
  • dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego – zadania i obowiązki wynikające z ustawy
  • o systemie oświaty;
  • ocena pracy nauczyciela;
  • przepisy prawa pracy w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 80 zł od osoby