Nasza oferta


EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W PLACÓWCE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Zagadnienia:

  • strategie działania placówki w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny
  • wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, planowanie pracy przez nauczycieli
  • organizacja ewaluacji pracy, wybór zagadnień dziedzin, odniesienie się do celów działania placówki, specyfiki jej pracy.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA
Zagadnienia:

  • analiza mocnych i słabych stron szkoły pod kątem wymagań nadzoru pedagogicznego
  • przygotowanie dokumentacji placówki jako źródła informacji
  • obszary ewaluacji w świetle pytań ankietowych, przygotowanie nauczycieli do efektywnego udzielania odpowiedzi
  • jak przygotować rodziców i uczniów do wywiadów i ankiet

Proponujemy Państwu 1 lub 2 spotkania w zależności od potrzeb placówki, szczegóły
są uzgadnianie z dyrekcją.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 55 zł od osoby (przy grupie 25 osób)