Nasza oferta


JAK TWORZYĆ KONCEPCJĘ PRACY PLACÓWKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NOWEGO NADZORU?

Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych oraz rady pedagogiczne szkół, przedszkoli , a także innych typów placówek na szkolenie, którego celem jest wspólne opracowanie koncepcji pracy odzwierciedlającej w najbardziej realny i profesjonalny sposób plany i działania jakie towarzyszą pracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Szkolenie pozwoli Państwu na rzeczowe, merytoryczne i efektywne wypracowanie wszystkich elementów koncepcji jak również umożliwi konsultację specjalisty w tym zakresie.

Zagadnienia:

  • podstawy prawne i merytoryczne tworzenia koncepcji pracy placówki.
  • obszary i wymagania koncepcji pracy placówki.
  • w jaki sposób przygotować się do budowania koncepcji pracy?
  • analiza indywidualnych problemów oraz zagadnień istotnych dla budowania i realizacji koncepcji pracy placówki.
  • struktura koncepcji pracy placówki i jej wymagania.
  • proces budowy koncepcji pracy placówki i narzędzia zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia.
  • proces funkcjonowania koncepcji w praktyce i planowana ewaluacja.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 55 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.