Nasza oferta


METODA PROFILU NARZĘDZIEM SAMOOCENY PLACÓWKI

Zagadnienia:

  • znaczenie metody profilu w ewaluacji pracy szkoły oraz całego nadzoru;
  • etapy budowania profilu przedszkola;
  • podział obowiązków i zdań – organizacja pracy;
  • praktyczne rozwiązania i narzędzia w procesie tworzenia profilu przedszkola;
  • metoda profilu i jej znaczenie w procesie planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.