Nasza oferta


NAUCZYCIEL NA PRAWACH FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących szkoły.
W jego trakcie uczestnicy zdobędą informacje dotyczące: aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego, informacji, kiedy funkcjonariusz publiczny może być podmiotem przestępstw kodeksowych, między innymi korupcji, poświadczania nieprawdy, ujawnienia tajemnicy.

Zagadnienia:

  • pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną;
  • akty prawne regulujące prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego;
  • prawa obywateli w urzędzie;
  • standardy etyki;
  • szczególne zasady odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa;
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie