Nasza oferta


Piekarski Przedszkolak

Od września 2011 do czerwca 2013 r. Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES realizowała zadanie pn. „Organizacja wydłużenia godzin pracy przedszkoli” w ramach projektu „Piekarski Przedszkolak” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu został wydłużony czas pracy we wszystkich placówkach, co ułatwiło rodzicom pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz w znacznym stopniu przyczyniło się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Drugim, równie ważnym celem, który chcielismy osiągnąć było wsparcie w ciągu dwóch lat 15 miejskich placówek przedszkolnych na terenie Piekar Śląskich oraz wdrożenie w tych placówkach innowacyjnego programu nauczania pn. „Klucz do uczenia się”, co przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia i zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym w wieku 3-5 lat.