Nasza oferta


POMAGANIE MĘCZY? WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pracując z ludźmi zaczynają odczuwać zmęczenie i wyczerpanie. W trakcie kursu dowiedzą się, jak skutecznie przeciwdziałać skutkom przeciążenia pracą. Sprawdzą poziom własnego wypalenia zawodowego i otrzymają szansę oraz fachową pomoc w planowaniu zmian dotyczących zmęczenia pracą.

Zagadnienia:

  • diagnoza stopnia wypalenia zawodowego – test,
  • analiza czynników wypalenia zawodowego,
  • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wykorzystania technik asertywności,
  • diagnoza indywidualnego poziomu stresu – test,
  • nauka organizacji i świadomego planowania czasu w pracy i poza nią,
  • budowanie indywidualnego systemu wsparcia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby