Nasza oferta


System SOKRATES ProManager

SOKRATES SYSTEM ProManager  to pierwsza i jedyna w Polsce, kompleksowa platforma z zestawem narzędzi, które wspierają Dyrektora na kluczowych etapach nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką oraz wysokiej jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązku wspomagania i oceniania ich pracy. Naszym klientom wystawiamy Certyfikat Innowacji Organizacyjnej w placówce!

Dynamicznie wygeneruj:

 • plan i sprawozdanie z nadzoru,
 • wyniki ankiet oraz wywiadów,
 • ocenę pracy nauczyciela,
 • dokumentację PPP oraz IPETY,
 • plan i sprawozdanie z awansu,
 • dokumentację kontrola zarządczej.
 • ocena dorobku nauczyciela,
 • program wychowaczo-profilaktyczny,
 • plan badań wenętrznych,
 • dokumentację zespołów nauczycieli,
 • kartę osiągnięć i samoocenę nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena dla przedszkola - 589zł brutto/rok 

Cena dla szkoły - 1580 zł brutto/rok 

Dowiedz się więcej na systemsokrates.pl