Nasza oferta


UCZYĆ JAK SOKRATES

ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI ETYKI!

Kurs przygotowany jest z myślą o nauczycielach, którzy oczekują wsparcia w planowaniu i realizacji zajęć z etyki zarówno ze względu na brak doświadczenia jak również ze względu na potrzeby związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań, nowatorskich pomysłów i inspiracji.

W czasie kursu uczestnicy pozyskają rzetelną wiedzę m.in. na temat metodyki pracy na lekcjach etyki w tym szczególnie przygotowania i modyfikowania programów nauczania, metod i form pracy, wykorzystania nowatorskich pomysłów na zajęciach z uczniami a także wykorzystywania na zajęciach ciekawych i praktycznych narzędzi IT.

 

Wybrane zagadnienia programowe:

• podstawa programowa dla przedmiotu Etyka, a planowanie procesów edukacyjnych i wychowawczych,

• program nauczania etyki na każdym etapie edukacyjnym – wybór, przygotowanie, modyfikacja,

• planowanie dydaktyczne a efekty realizacji programu,

• pomiar dydaktyczny czy ewaluacja osiągnięć – jak sprawdzać efekty realizacji podstawy programowej z zakresu etyki,

• praktyczne rozwiązania i nowatorskie pomysły na zajęcia z etyki od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej,

• przegląd literatury i materiał w źródłowych wspierających pracę nauczyciela etyki,

• „Zajęcia z filozofowania” na lekcjach etyki – przykład dobrej praktyki

• etyka na innych przedmiotach i lekcjach wychowawczych – jak to możliwe

• repertuar narzędzi i materiałów wspierających pracę na lekcjach etyki.

Kurs poprowadzi:

Krystian Karcz – magister filozofii ze specjalnością etyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Założyciel największego wirtualnego pokoju nauczycielskiego – grupy „Nauczyciele filozofii i etyki” oraz strony „Uczę filozofować” na portalu Facebook. Popularyzator filozofii, filozofowania oraz nowoczesnych metod nauczania. Zawsze wierzył, że dobra edukacja równa się dobrej zabawie, bez większego zdziwienia przyjmując do wiadomości potwierdzenie tego ze strony neuronauk.

 

Terminy:

Uzgadniane indywidualnie

                                                           

Koszt kursu to 299zł/osoba, cena zawiera materiały                    

                                                            

Kurs doskonalący składa się z 3 spotkań, każde po 3 godziny zegarowe. Realizowany w formie zdalnej na platformie Click Meeting.

 

Cykl spotkań zakończony zostanie zaświadczeniem Akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli!

 

Więcej informacji:

tel./fax: (32) 281 60 32, (32) 281 33 82

e-mail: biuro@grupasokrates.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!