Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

powrót

Data dodania: 15.11.2023

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

21.11.2023 SZKOŁY i PRZEDSZKOLA - Tadeusz Konarski 
29.11.2023 ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE - Tadeusz Konarski
29.11.2023 PRZEDSZKOLA - Barbara Paks 

szkolenia online na platformie CLICK MEETING
Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu
32/281 60 32, 32/281 33 82 oraz biuro@grupasokrates.pl

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

21.11.2023 godzina 10:00 – 14:00  245 zł/os.

Tadeusz Konarski - doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, w tym ustroju oświaty, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej - do wykorzystania w placówce.

Zagadnienia:

 1. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
 2. Wytyczne do opracowania standardów
  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
  • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 3. Kiedy i jak opracować standardy?
 4. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem: - charakteru i rodzaju placówki, - sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Przykłady (wzory) dokumentów: - zarządzenia dyrektora, - standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, - procedury, - dokumenty interwencyjne, - monitoring standardów.
 6. Tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów.
 7. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
 8. Informowanie pracowników, uczniów, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 9. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
 10. Monitoring i ocena podejmowanych działań - niezbędna dokumentacja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻŁOBKI i KLUBY DZIECIĘCE

29.11.2023 10:00 – 14:00  245 zł/os.

Tadeusz Konarski -
doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, w tym ustroju oświaty, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej - do wykorzystania w placówce.

Zagadnienia:

 1. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
 2. Podmioty, na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich. 
 3. Wytyczne do opracowania standardów
  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
  • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 4. Kiedy i jak opracować standardy?
 5. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem charakteru i rodzaju placówki opieki nad dziećmi do lat 3.
 6. Przykłady (wzory) dokumentów: - zarządzenia dyrektora, - standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, - procedury, - dokumenty interwencyjne, - monitoring standardów.
 7. Tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów.
 8. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
 9. Informowanie pracowników, uczniów, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 10. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
 11. Monitoring i ocena podejmowanych działań - niezbędna dokumentacja. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSZKOLA

29.11.2023 10:00 – 12:30  245 zł/os.
Barbara Paks 
– wieloletni dyrektor przedszkola, ekspert ds. realizacji wymagań prawa oświatowego w przedszkolu, autorka materiałów wspomagających pracę dyrektora przedszkola.

Wybrane zagadnienia:

 1. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich - podstawa prawna opracowania i wprowadzenia standardów.
 2. Termin w którym trzeba wprowadzić standardy, sankcje prawne za brak ich opracowania i wdrożenia oraz podmioty kontrolujące.
 3. Co powinny zawierać opracowane procedury - słowniczek podstawowych pojęć.
 4. Etapy wprowadzania standardów - zadania nauczycieli i specjalistów w obszarze ochrony małoletnich.
 5. Upowszechnianie oraz monitorowanie stosowania procedur i norm zawartych w opracowanym dokumencie.
 6. Wzór Standardów Ochrony Małoletnich do edycji – omówienie przykładowej procedury.
Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA