Nasza oferta

AktualnościEgzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.1 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego2 . Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili: • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej • uczniowie szkół artystycznych realizujących...

więcej informacji

Data dodania: 24.06.2024

Zapraszamy do pobrania raportu FUTURE2024.  POBIERZ

więcej informacji


Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt dotyczący wsparcia uczniów, w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami w wyborze szkoły ponadpodstawowej  i przyszłego zawodu. Zachęcamy do zgłaszania się szkoły, które nie tylko zrealizują działania zaplanowane we współpracy z mentorem, ale również podzielą się refleksją, jakie z zaproponowanych w projekcie działań były skuteczne i warto wprowadzić je jako model wsparcia uczniów w innych szkołach. Wszystkie działania w szkołach uczestniczących w...

więcej informacji


GOTOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY 2024/2025 - wymagania, zadania, dokumentacja SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI Zapraszamy Państwa na szkolenie dla dyrektorów jednostek systemu oświaty, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące zarówno dokumentacji nadzoru pedagogicznego, jak również czynności oraz działań dyrektora, a także wymagań państwa wobec szkół i placówek. Zostaną podjęte zagadnienia związane  m.in. z planem nadzoru oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi oceniania, awansu zawodowego nauczycieli, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz dokumentacji zespołów a także nowych kierunków polityki oświatowej. Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania...

więcej informacji