Nasza oferta

Aktualności7 września 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu odbyła się konferencja podczas której dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES zapoznała dyrektorów szkół i przedszkoli elbląskich oraz powiatu elbląskiego z założeniami Projektu Szkoła 4.0 - Kuźnia Liderów oraz przedstawiła możliwości jakie stwarza dyrektorom i nauczycielom platforma EDUSKILL. W konferencji wzięli udział Starosta Elbląski Maciej Romanowski, Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Małgorzata Sowicka oraz Naczelnik Wydziału PEKS Renata Perlińska. Mamy nadzieję, że spotkanie...

więcej informacji


Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy pismo MEiN ws. edukacji dzieci z Ukrainy z dnia 2 września 2022 r.   Z poważaniem Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Edukacji i Nauki   Załączniki: List Ministra dot. edukacji dzieci z Ukrainy.  

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z nowoczesną edukacją oraz zmianami, które pojawią się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wyraził także wdzięczność nauczycielom za wzorową postawę oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Prosimy o przekazanie listu nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.  Życzymy spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego. Z wyrazami szacunku Biuro Ministra ...

więcej informacji


Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie ustawy z dnia 05.08.2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe zasady: uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, jak również przepisy przejściowe, które dotyczą nauczycieli, którzy na przed wejściem w życie ustawy byli zatrudnieni w szkole, dokonywania oceny pracy wraz z przykładami rozwiązań, które mogą zostać przyjęte w danej szkole, przedszkolu, placówce przez dyrektora, zatrudniania nauczycieli, w tym wymagane...

więcej informacji