Nasza oferta


Szkolenia Laboratoria Przyszłości

Szanowny dyrektorze,

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą szkoleń dla projektu Laboratoria Przyszłości. 

STEAM EDUKACJA

 1. Metodyczne aspekty pracy w podejściu STEAM - wiedza i praktyka pracy metodą projektu.
 2. Projektowanie i konstruowanie układów elektronicznych z wykorzystaniem Druku 3D.
 3. DIY szybki start w laboratorium technicznym i pracowni komputerowej.
 4. Ciekawe lekcje z nietypowymi pomocami (zakłada dobór narzędzia przez placówkę) w podejściu STEAM (możliwość dopasowania przedmiotu).

Programowanie, Mechatronika, Robotyka

 1. Programowanie przez aktywizowanie. Nowoczesne metody i narzędzie nauczania programowania w pracy z dziećmi młodszymi.
 2. Myślenie problemowe na przykładach praktycznego korzystania z dydaktycznych zestawów konstrukcyjnych, w tym z mikrokontrolerem. albo “ z wykorzystaniem symulacji”.
 3. Podstawy mechatroniki - robotyka. Warsztat kompetencji cyfrowych współczesnego nauczyciela. [wymaga adresowania pod kątem pomocy i etapu edukacyjnego).
 4. Programowanie robotów edukacyjnych w pracy z projektem interdyscyplinarnym- nowatorskie rozwiązania metodyczne.

Pedagog nowych mediów czyli Audio/Video w procesach wychowawczych i edukacyjnych SZKOŁY 4.0.

 1. “ Teraz My! Odkrywamy swoje talenty!” - Szkolne studio nagrań.
 2. “TV School” czyli szkolna telewizja w rękach uczniów - warsztat młodego filmowca.
 3. Aplikacje i programy do edycji i montażu audio-video - warsztaty
 4. “Okiem młodego operatora” - Podstawy fotografii i operowania kamerą.

Narzędzia i pomoce multimedialne na różnych przedmiotach.

 1. Warsztat “cyfrowego nauczyciela”. Podstawy korzystania z narzędzi cyfrowych na różnych przedmiotach.
 2. Jak organizować i realizować pracę z ekranami innymi urządzeniami multimedialnymim aby lekcje i zajęcia motywowały do uczenia się?
 3. Nauczyciel SZKOŁY 4.0. Wykorzystanie ICT w edukacji szkoły i przedszkola. [szkolenie adresowane ze względu na etap i zaawansowanie nauczycieli w znajomości technologii cyfrowych].
 4. Cyfrowe aplikacje edukacyjne a nowatorskie pomysły na każdą lekcję na przykładzie laboratoriów cyfrowych. (w zależności od zapotrzebowania, przedmiot, etap edukacyjny, zakres merytoryczny).

KADRA KIEROWNICZA OŚWIATY i DOKUMENTACJA PLACÓWKI A WYZWANIA SZKOŁY 4.0.

 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego- wyzwania, pułapki, rozwiązania!
 2. Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy - jak wdrożyć nowoczesny i ekonomiczny model działania oraz sprawnie działające procedury?
 3. Dyrektor wobec wyzwań biurokracji - jak skutecznie pozbyć się niepotrzebnych segregatorów?
 4. Kontrola i wspomaganie - wymagania nadzoru pedagogicznego, a codzienna praktyka pracy szkoły/przedszkola - dokumentacja, zadania i skuteczne rozwiązania.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA i SPE

 1. Nowoczesne narzędzia cyfrowe oraz pomoce dydaktyczne w pracy i terapii z uczniami o zróżnicowanych, i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w modelu edukacji włączającej.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Ocena funkcjonalna w praktyce i dokumentacji - nowe wyzwanie czy problematyczny obowiązek?

 

Katalog do pobrania:

https://www.grupasokrates.pl/uploads/editor/Laboratoria_Przyszłości_Katalog_.pdf