Nasza oferta






JAK ZBUDOWAĆ W PRZEDSZKOLU SYSTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – WARSZTAT DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zagadnienia:

  • strategie działania przedszkola w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny;
  • wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, koniecznym zadaniem przedszkola w celu zaplanowania działań nauczyciela i ucznia.
  • planowanie pracy przez nauczycieli w oparciu o nowe wymagania , w tym wymagania egzaminacyjne i nową podstawę programową;
  • ewaluacja pracy nauczyciela jako odniesienie się do planowania pracy przedszkola oraz sprawdzenie efektywności i prawidłowości celów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.;
  • organizacja ewaluacji pracy przedszkola, wybór zagadnień dziedzin, odniesienie się do celów działania szkoły, specyfiki jej pracy.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.