Nasza oferta


ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

Szkolenie jest przeznaczone dla czynnych nauczycieli, w szczególności – mianowanych i dyplomowanych, dla dyrektorów szkół, nauczycieli – członków komisji dyscyplinarnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi regulującymi sprawy odpowiedzialności, z procedurami, które obowiązują w przypadku prowadzenia takiego postępowania.

Zagadnienia:

  • akty prawne regulujące sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli:
  • ustawa o systemie o światy,
  • ustawa Karta Nauczyciela,
  • Kodeks Pracy,
  • rozporządzenie o postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli;
  • Co to znaczy – etyka zawodu nauczyciela?;
  • Czy nauczycielom potrzebny jest pisany kodeks etyczny?;
  • Zajęcia warsztatowe – symulacje związane z postępowaniem dyscyplinarnym.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.