Nasza oferta


PRACA Z RAPORTEM PO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Zagadnienia:

  • Analiza wniosków z badań zewnętrznych oraz ich wykorzystanie w praktyce
  • Diagnoza potrzeb szkoły w świetle wymagań nadzoru i wniosków z ewaluacji
  • Wypracowanie Planu Wspomagania Placówki
  • Monitorowanie i analiza procesów przebiegających w szkole jako przygotowanie do kolejnych badań zewnętrznych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 49 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie